Analyzátory

 
 
 

Najnovšie v ponuke

Analyzačný prístroj pre úpravovne vody - AnaCONT

Kvalita a spoľahlivosť NIVELCO prístrojov, obzvlášť flexibilita výroby unikátnych verzií prístrojov znamená, že spoločnosť je schopná ponúknuť vhodné riešenie a uspokojiť väčšinu zákazníkov s riešením plne prispôsobeným ich aplikácii, so zameraním na oblasť priemyselnej automatizácie, vrátane segmentu spracovania odpadových vôd.

Použitie:

Analyzačný snímač vlastností média do riadiaceho procesu kvality vody: optimalizácia aeračného procesu, ktorý bol  riadený jednoduchými cyklickými časovačmi.

Výhody použitia:
  • celý proces je závislý na hodnotách ORP a zároveň aj na hodnotách DO
  • výrazné zníženie spotreby energií
  • vysoká spoľahlivosť meracieho systému
  • rýchla návratnosť investícií - rádovo mesiace
  • vysoká spokojnosť investora