Časopis

 
 
 

Microwell Info

Od roku 1996 spoločnosť vydáva svoje periodikum s názvom Microwell Info, v  náklade 2200 kusov.

Tento časopis s profesionálnym designom vychádza 2 krát ročne. Informuje o zaujímavých technických novinkách z oblasti meracej, regulačnej a analyzačnej techniky.

Tento rok časopis oslavuje jubileum - dvadsiate narodeniny. V búrlivej súčasnosti táto nemennosť má stále vyššiu cenu. Má chuť istoty, úspešnosti, tradičnosti a z nich vyvierajúcej hrdosti.

Časopis sa dostáva do 900 priemyselných podnikov v rámci celého Slovenska.