Prúdom riadený spínač UNICONT PKK-300

 
 
 

Prúdom riadený spínač UNICONT PKK-300

 • Limitný, diferenčný alebo intervalový spínač hladiny na vyhodnocovanie signálu 2-vodičového vibračného spínača hladiny NIVOSWITCH Ex
 • Prúdový vstup: 1 ... 22 mA
 • Výkonný releový výstup
 • Voliteľný prevádzkový mód
 • Kontrola minima alebo maxima
 • Montáž na DIN lištu alebo zásuvnú jednotku
 • EEx prevedenie
 • Teplota: -10 ... +55 °C
 • Mechanické krytie: IP 20
 • Výstup: 4 – 20 mA
 • Certifikát: II1 G Ex ia IIB (IIC)

 

Katalóg        Manuál