Magneto-indukčné prietokomery

 
 
 

OPTIFLUX 1300 C a F 1010 C a F

 • 3x100% diagnostika
 • Jeden pre všetky aplikácie
 • Nový štandard merania
 • Meranie vodivosti
 • Bezprírubové /Sandwich/ prevedenie
 • Robustná meracia trubica s výstelkou z teflonu, zosilnená sieťou z nerez ocele
 • Prevodník signálu IFC 010, IFC 300
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie s displejom alebo bez displeja
 • Materiál výstelky Teflon PFA
 • Materiál elektród Hastelloy C4, nerez
 • Úpravne a čistiarne odpadových vôd, zavlažovacie systémy, chladiace okruhy
 • Veľmi vysoká odolnosť proti abrázii
 • Rozsah merania: 85 l/h – 760 m3/h
 • Vodivosť: > 5µS/cm (voda > 20µS/cm)
 • Teplota: -25 ... +120°C
 • Tlak: max. 1,6 MPa
 • Svetlosť : DN10-DN150
OPTIFLUX 1300 C
OPTIFLUX 1010 C

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

OPTIFLUX 2300 C a F 2010 C a F

 • 3x100% diagnostika
 • Jeden pre všetky aplikácie
 • Nový štandard merania
 • Meranie vodivosti
 • Prírubové prevedenie
 • Prevodník signálu IFC 010, IFC 090
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie s displejom alebo bez displeja
 • Materiál výstelky: polypropylén, tvrdá guma
 • Materiál elektród Hastelloy C, nerez, titán
 • Úpravne a čistiarne odpadových vôd, zavlažovacie systémy, chladiace okruhy
 • Veľmi vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Rozsah merania: 85 l/h – 300 000 m3/h
 • Vodivosť: > 20µS/cm)
 • Teplota: -5 ... +90°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť : DN10 - DN3000
OPTIFLUX 2300 C
OPTIFLUX 2010 C

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

WATERFLUX 2070 CaF

 • Batériou napájaný indukčný prietokomer
 • Prírubové prevedenie
 • Prevodník signálu IFC 070
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie s displejom alebo bez displeja
 • Materiál výstelky: polypropylén, PP
 • Materiál elektród nerez
 • Úpravne a čistiarne odpadových vôd, zavlažovacie systémy, chladiace okruhy
 • Veľmi vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Rozsah merania: 1 – 3 000 m3/h
 • Vodivosť: > 50µS/cm)
 • Teplota: 0 ... +70°C
 • Tlak: max. 1,6 MPa
 • Svetlosť : DN50 - DN300
WATERFLUX 2070

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

OPTIFLUX 4300 C a F 4010 C a F

 • 3x100% diagnostika
 • Jeden pre všetky aplikácie
 • Nový štandard merania
 • Meranie vodivosti
 • Prírubové prevedenie oceľový plášť
 • Výstelka z teflonu zosilnená sieťou z nerez ocele
 • Prevodník signálu IFC 010, IFC 300
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie
 • Materiál výstelky: teflón PFA, PTFE, tvrdá guma, iné
 • Materiál elektród: Hastelloy, nerez, , titán, tantal, platina, iné
 • Chemický, papierenský priemysel,
 • Spracovanie rúd, úpravne a čistiarne odpadových vôd
 • Veľmi vysoká odolnosť proti chemikáliám a abrazivite
 • Rozsah merania: 85 l/h – 300 000 m3/h
 • Vodivosť: > 1µS/cm (voda > 20µS/cm)
 • Teplota: -60 ... +180°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť : DN10-DN3000
 • EEx prevedenie
OPTIFLUX 4300 C
OPTIFLUX 4010 C

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

OPTIFLUX 4040 C

 • Dvojvodičové zapojenie, max. spotreba 300 mW
 • 3x100% diagnostika
 • Jeden pre všetky aplikácie
 • Nový štandard merania
 • Meranie vodivosti
 • Prírubové prevedenie oceľový plášť
 • Výstelka z teflonu zosilnená sieťou z nerez ocele
 • Prevodník signálu IFC 040 K
 • Kompaktné prevedenie
 • Materiál výstelky: teflón PFA, PTFE
 • Materiál elektród: Hastelloy, nerez, , titán, tantal, platina, iné
 • Chemický, papierenský priemysel,
 • Spracovanie rúd, úpravne a čistiarne odpadových vôd
 • Veľmi vysoká odolnosť proti chemikáliám a abrazivite
 • Rozsah merania: 85 l/h – 763 m3/h
 • Vodivosť: > 5µS/cm (voda > 20µS/cm)
 • Teplota: -60 ... +140°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť : DN25 - DN150
 • EEx prevedenie

 

OPTIFLUX 4040 C

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

OPTIFLUX 5300 C a F 5010 C a F

 • 3x100% diagnostika
 • Jeden pre všetky aplikácie
 • Nový štandard merania
 • Meranie vodivosti
 • Bezprírubové /Sandwich/ prevedenie, nerezový plášť
 • Prírubové prevedenie s prírubami
 • ND15 - DN250
 • Prietokomer s vnútorným profilom optimalizujúcim prietokový profil
 • Vplyv teploty, viskozity, tlaku a prietočného profilu na presnosť je extrémne nízky
 • Prevodník signálu IFC 010, IFC 300
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie
 • Materiál výstelky: 99,7% Al2O3
 • Materiál elektród: Cermet, Platina
 • Všetky aplikácie vyžadujúce extrémne vysokú stabilitu merania
  pri ťažkých prevádzkových podmienkach
 • Extrémne vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Rozsah merania: 6 l/h – 2120 m3/h
 • Vodivosť: > 1µS/cm (voda > 20µS/cm)
 • Teplota: -60 ... +180°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť : DN2,5-DN250
 • EEx prevedenie
OPTIFLUX 5300 flanged
OPTIFLUX 5000 flanged

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

CAPAFLUX IFM 5080 K-CAP

 • Indukčný prietokomer, ktorý nemá elektródy v styku s meraným médiom
 • Kapacitné snímanie signálu
 • Žiadne elektrochemické efekty na elektródach
 • Vhodné aj pre najťažšie procesy, najagresívnejšie médiá
 • Necitlivý na nevodivé povlaky
 • Jednoliata hygienická výstelka
 • Meracia trubica optimalizujúca prietokový profil
 • Prevodník: IFC 090 K-CAP
 • Materiál elektród nerez, elektródy nie sú v styku s médiom
 • Extrémne vysoká odolnosť proti abrázii
 • Materiál výstelky: 99,7% Al2O3
 • Všetky aplikácie vyžadujúce extrémne vysokú stabilitu merania pri ťažkých prevádzkových podmienkach
 • Rozsah merania: 530 l/h-340 m3/h
 • Vodivosť: > 0,05µS/cm (voda > 1 µS/cm)
 • Teplota: -20 ... +100 °C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť: DN25-DN100
 • EEx prevedenie
IFM 5080 K-CAP

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

OPTIFLUX 6300 C a F 6010 C a F

 • 3x100% diagnostika
 • Jeden pre všetky aplikácie
 • Nový štandard merania
 • Meranie vodivosti
 • Indukčný prietokomer pre hygienické aplikácie
 • Celonerezové prevedenie
 • FDA schválená výstelka z Teflonu PFA, odolná vákuu, s oceľovým vystužením výstelky
 • Široká ponuka možných sterilných pripojení
 • CIP a SIP čistenie
 • Prevodník IFC 010, IFC 020, IFC 090
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie
 • Vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Materiál elektród: Hastelloy C4, nerez, platina, titan, iné
 • Potravinársky, farmaceutický, kozmetický a chemický priemysel
 • Rozsah merania: 6 l/h-220 m3/h
 • Vodivosť : > 1 µS/cm (voda > 20 µS/cm)
 • Teplota: -60 … +180°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť : DN2,5-DN80
 • EEx prevedenie
OPTIFLUX 6000 - dlc
OPTIFLUX 5000 flanged

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com


 

 

OPTIFLUX 7300 C

 •  3x100% diagnostika
 • Jeden pre všetky aplikácie
 • Nový štandard merania
 • Meranie vodivosti
 • Indukčný prietokomer, ktorý nemá elektródy v styku s meraným médiom
 • Kapacitné snímanie signálu
 • Žiadne elektrochemické efekty na elektródach
 • Vhodné aj pre najťažšie procesy, najagresívnejšie médiá
 • Necitlivý na nevodivé povlaky
 • Jednoliata hygienická výstelka
 • Meracia trubica optimalizujúca prietokový profil
 • Prevodník: IFC 090 K-CAP
 • Materiál elektród nerez, elektródy nie sú v styku s médiom
 • Extrémne vysoká odolnosť proti abrázii
 • Materiál výstelky: 99,7% Al2O3
 • Všetky aplikácie vyžadujúce extrémne vysokú stabilitu merania pri ťažkých prevádzkových podmienkach
 • Rozsah merania: 530 l/h-340 m3/h
 • Vodivosť: > 0,05µS/cm (voda > 1 µS/cm)
 • Teplota: -20 ... +100 °C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť: DN25-DN100
 • EEx prevedenie
OPTIFLUX 7300

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

BATCHFLUX 5015C

 • Indukčný prietokomer pre dávkovanie malých množstiev
 • Vynikajúca presnosť a opakovateľnosť merania
 • Rozmerovo stabilná meracia trubica z Al2O3, vhodná pre CIP a SIP čistenie
 • Spotreba max. 3W
 • Možnosť dodávky aj s dávkovacím riadiacim členom
 • Materiál výstelky: 99,7% Al2O3
 • Extrémne vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Materiál elektród: Cermet
 • Špeciálne vyvinutý prietokomer pre plniace stroje, presné a rýchle plniace procesy i veľmi malých množstiev
 • Rozsah merania: 3-3000 ml/s
 • Vodivosť : > 5 µS/cm (voda > 20 µS/cm)
 • Teplota: -25 ... +140 °C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť: DN2,5-DN40
BATCHFLUX 5015C

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

TIDALFLUX IFM 4110 PF

 • Jediný indukčný prietokomer, ktorý je schopný presne merať prietok aj pri nezaplnenom potrubí
 • Minimálna výška zaplnenia 10% z prierezu potrubia
 • Materiál výstelky: Irethán
 • Materiál elektród: Hastelloy C
 • Pre vodné a odpadové hospodárstvo
 • Rozsah merania: 2 l/h-100 000 m3/h
 • Presnosť: 1%
 • Vodivosť: > 50 µS/cm
 • Teplota: -5 ... +60 °C
 • Tlak: max. 10 bar
 • Svetlosť: DN 200 až DN 1200
 • EEx prevedenie Zona 2
TIDALFLUX IFX 110 PF

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

ECOFLUX IFM 1010 K a F IFM 1020 K a F IFM 1080 K a F

 • Bezprírubové /Sandwich/ prevedenie
 • Robustná meracia trubica s výstelkou z teflonu, zosilnená sieťou z nerez ocele
 • Prevodník signálu IFC 010, IFC 020, IFC 090
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie s displejom alebo bez displeja
 • Materiál výstelky Teflon PFA
 • Materiál elektród Hastelloy C4, nerez
 • Úpravne a čistiarne odpadových vôd, zavlažovacie systémy, chladiace okruhy
 • Veľmi vysoká odolnosť proti abrázii
 • Rozsah merania: 85 l/h – 760 m3/h
 • Vodivosť: > 5µS/cm (voda > 20µS/cm)
 • Teplota: -25 ... +120°C
 • Tlak: max. 1,6 MPa
 • Svetlosť : DN10-DN150
ECOFLUX IFM 1010 K
ECOFLUX IFM 1080 K

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com

 

AQUAFLUX 010 K a F 020 K a F 080 K a F

 • Prírubové prevedenie
 • Prevodník signálu IFC 010, IFC 020, IFC 090
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie s displejom alebo bez displeja
 • Materiál výstelky Teflon PFA, tvrdá guma, PP
 • Materiál elektród Hastelloy C, nerez
 • Úpravne a čistiarne odpadových vôd, zavlažovacie systémy, chladiace okruhy
 • Veľmi vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Rozsah merania: 85 l/h – 300 000 m3/h
 • Vodivosť: > 5µS/cm (voda > 20µS/cm)
 • Teplota: -5 ... +90°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť : DN10-DN3000
AQUAFLUX 010 K
AQUAFLUX 080 K

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com