AQUAFLUX 010 K a F 020 K a F 080 K a F

 
 
 

AQUAFLUX 010 K a F 020 K a F 080 K a F

 • Prírubové prevedenie
 • Prevodník signálu IFC 010, IFC 020, IFC 090
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie s displejom alebo bez displeja
 • Materiál výstelky Teflon PFA, tvrdá guma, PP
 • Materiál elektród Hastelloy C, nerez
 • Úpravne a čistiarne odpadových vôd, zavlažovacie systémy, chladiace okruhy
 • Veľmi vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Rozsah merania: 85 l/h – 300 000 m3/h
 • Vodivosť: > 5µS/cm (voda > 20µS/cm)
 • Teplota: -5 ... +90°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť : DN10-DN3000
AQUAFLUX 010 K
AQUAFLUX 080 K

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com