OPTIFLUX 5300 C a F 5010 C a F

 
 
 

OPTIFLUX 5300 C a F 5010 C a F

 • 3x100% diagnostika
 • Jeden pre všetky aplikácie
 • Nový štandard merania
 • Meranie vodivosti
 • Bezprírubové /Sandwich/ prevedenie, nerezový plášť
 • Prírubové prevedenie s prírubami
 • ND15 - DN250
 • Prietokomer s vnútorným profilom optimalizujúcim prietokový profil
 • Vplyv teploty, viskozity, tlaku a prietočného profilu na presnosť je extrémne nízky
 • Prevodník signálu IFC 010, IFC 300
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie
 • Materiál výstelky: 99,7% Al2O3
 • Materiál elektród: Cermet, Platina
 • Všetky aplikácie vyžadujúce extrémne vysokú stabilitu merania
  pri ťažkých prevádzkových podmienkach
 • Extrémne vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Rozsah merania: 6 l/h – 2120 m3/h
 • Vodivosť: > 1µS/cm (voda > 20µS/cm)
 • Teplota: -60 ... +180°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Svetlosť : DN2,5-DN250
 • EEx prevedenie
OPTIFLUX 5300 flanged
OPTIFLUX 5000 flanged

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com