WATERFLUX 2070 CaF

 
 
 

WATERFLUX 2070 CaF

 • Batériou napájaný indukčný prietokomer
 • Prírubové prevedenie
 • Prevodník signálu IFC 070
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie s displejom alebo bez displeja
 • Materiál výstelky: polypropylén, PP
 • Materiál elektród nerez
 • Úpravne a čistiarne odpadových vôd, zavlažovacie systémy, chladiace okruhy
 • Veľmi vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Rozsah merania: 1 – 3 000 m3/h
 • Vodivosť: > 50µS/cm)
 • Teplota: 0 ... +70°C
 • Tlak: max. 1,6 MPa
 • Svetlosť : DN50 - DN300
WATERFLUX 2070

Na stiahnutie:

www.krohne-mar.com