Meracia a regulačná technika

 
 
 
meracie_obr.jpg
 
 

Meracia a regulačná technika

V oblasti meracej a regulačnej techniky spoločnosť zastupuje popredných svetových výrobcov meracej, regulačnej a analyzačnej techniky: NIVELCO, KROHNE, WIKA, CROWCON.

Súčasťou dodania môže byť projekcia, dodávka tovaru, montáž, servis merania a regulácie hladín, prietokov, teploty, tlakov, analyzátorov a detektorov plynov.
Pri svojej činnosti pracovníci kladú dôraz na komplexné zabezpečenie úloh vznikajúcich v súvislosti so zariadeniami priemyselnej elektroniky. Pri príprave dodávok získavajú čo najviac informácií o danej problematike pre navrhnutie čo najlepšieho riešenia.

Filozofia firmy vychádza zo zásady, že len špičková úroveň a spoľahlivosť snímačov veličín používaných na riadenie technologických procesov s minimálnymi nárokmi na obsluhu, kontrolu a servis môžu zabezpečiť vynikajúcu úroveň finálnych produktov zákazníka, a tým zlepšiť jeho schopnosť konkurovať na svetových trhoch.

Katalóg