english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Vnútorné jednotky:

CM18 / CM24

CM18R / CM24 R / CM30R

CB09L / CB12L / CB18L / CB24L

CL09R / CL12R / CL18R / CL24R

UM30 / UM36 / UM42 / UM48 / UM60

UM30R / UM36R / UM42R / UM48R / UM60R

UB70 / UB85
Vonkajšie jednotky:

Jednofázové napájanie

UU09W / UU12W / UU18W / UU24W / UU30W/ UU36W / UU42W / UU48W / UU60W

UU09WR / UU12WR / UU18WR / UU24WR / UU30WR / UU36WR / UU42WR / UU48WR / UU60WR

Trojfázové napájanie

UU37W / UU43W / UU49W / UU61W / UU70W / UU85W

UU37WR / UU43WR / UU49WR / UU61WR

Compact Inverter / Chladenie a kúrenie - jednofázové napájanie

UU18WR / UU24WR / UU30WR / UU36WR

Kanálové KJ obr
 • Pretože je kanálová vnútorná jednotka ukrytá v strope, inštalácia takejto klimatizácie je vhodná na miestach, kde sa vyžaduje združená alebo individuálna klimatizácia pre budovy s mnohými miestnosťami alebo halami, akými sú reštaurácie, koncertné haly a hotely.
 • Inštalácia nie je obmedzená umiestnením svietidiel ani usporiadaním miestnosti, prostredníctvom inštalácie rôznych výustok možno ľahko previesť renováciu interiéru.
 • Objem vzduchu a hluk zostávajú na požadovanej úrovni bez ohľadu na zmenu externého statického tlaku.
 • Výhodou použitia nového inovačného dizajnu pre ventilátor a systém krytu je nízka hladina hluku, nízka hmotnosť a jednoduchá údržba.
 • Vďaka možnosti centrálneho ovládania môžete riadiť, príp. analyzovať poruchy u 16 až 2048 klimatizačných jednotiek (pomocou 8-ich oddelených riadiacich jednotiek) individuálne alebo všetky naraz.
 • Čerpadlo kondenzátora s vysokou dopravnou výškou. Pomocné výstupné čerpadlo automaticky vypúšťa kondenzovanú vodu z vnútornej jednotky.
 • Kanálová klimatizácia je použiteľná pre veľké vzdialenosti (max. 50m) a veľké výškové rozdiely (max. 30m).
 • Automatická zmena prevádzkového režimu.
 • Regulácia pomocou dvoch termistorov. Medzi teplotou nameranou na nainštalovanej jednotke a teplotou v miestnosti môže byť veľký rozdiel. Ovládanie pomocou dvoch termistorov Vám dáva možnosť ovládať teplotu na základe ktorejkoľvek z dvoch nameraných hodnôt. Výber termistora pre ovládanie sa prevádza pomocou posuvného spínača na zadnej strane pripojeného diaľkového ovládača typu LCD.
 • Týždenný program. V prípade potreby môže operátor naprogramovať Zap./Vyp. klimatizácie na dobu 1 týždňa.
 • Skupinové riadenie. Tam, kde je spojených niekoľko jednotiek môže jeden zvolený ovládač riadiť zvolenú skupinu jednotiek.
 • Detská poistka.
 • Drôtový diaľkový ovládač.
 • Nízka spotreba v pohotovostnom režime.
 • Automatický reštart.
 • Funkcia HOT START.