english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question


  • Podstropná klimatizácia sa používa v obchodných a technologických priestoroch., kde je potrebný veľký chladiaci výkon z dôvodu dĺžky miestnosti.
  • Podstropná klimatizácia sa umiestňuje tesne pod strop, ako to vyplýva z jej názov, pričom je ukotvená do stropu.
  • Podstropná klimatizácia je flexibilná jednotka, ktorej najväčšou výhodou je možnosť inštalovať ju ako parapetnú alebo podstropnú jednotku.

Konvertibilná
  • FLEXIBILNÁ INŠTALÁCIA
  • Stropné a podlahové modely môžu byť nainštalované na strope alebo na podlahe, čo šetrí miesto pri inštalácii v komerčných objektoch
  • JEDEN DOTYKOVÝ A DVOJDIELNY FILTER
  • Jednoduchá konštrukcia vstupu a výstupu filtra, okrem ľahko použiteľného dvojdielneho filtra, ktorý, možno vysunúť von pre ľahšie čistenie a údržbu
  • RIADENIE POMOCOU DVOCH TERMISTOROV
  • Užívateľ si môže zakúpiť káblový diaľkový ovládač vybavený druhým termistorom, ktorý umožňuje kontrolovať teplotuz niekoľko rôznych miest
Parapetka von obr