english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
  • AKTÍVNE RIADENIE ENERGIE - tlačidlom "riadenie elektrickej energie" si môžete prispôsobiť spotrebu el. energie a chladiaceho výkonu pomocou riadenia maximálnej frekvencie motora ventilátora
  • DISPLEJ SPOTREBY EL. ENERGIE - stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači sa zobrazí na LCD displeji vnútornej klimatizačnej jednotky aktuálna a celková hodnota el. energie
  • TICHÝ REŽIM - aktivovaním tlačidla na diaľkovom ovládači pre "tichý režim" dôjde k zníženiu hlučnosti nielen vnútorných klimatizačných jednotiek, ale aj vonkajších, a to až o 3 dB
  • DVOJITÝ OCHRANNÝ FILTER - zachytáva prachové častice a umiestnený na čelnej strane klimatizácie
  • AUTOMATICKÉ ČISTENIE - táto funkcia bráni tvorbe baktérií a plesni na tepelnom výmenníku
  • 2-CESTNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
  • RÝCHLE KÚRENIE - táto funkcia prispôsobuje prúd vzduchu okolitému prostrediu. Je tak zaručená optimálna distribúcia teplého vzduchu v miestnosti a rýchle dosiahnutie teplého vzduchu
  • RÝCHLA A JEDNODUCHÁ MONTÁŽ - nástenná klimatizácia LG je preferovaná aj pre ľahkú a rýchlu montáž

Prevedenia:

R32

S09EQ NSJ/UA3 - S12EQ NSJ/UA3 - S18EQ NSK/UL2

R410

P09EN NSJ/UA3 - P12EN NSJ/UA3 - P18EN NSK/UL2 - P24EN NSK/UUE

Standar S R32
Standard S obrázok1