english version
Hamburger menu Hamburger menu close
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

  • Výhodné riešenie vykurovania a výroby teplej úžitkovej vody
  • Riešenie pre nové domy aj renovácie
  • Tepelné čerpadlo koncipované tak, aby zodpovedalo požiadavkám trhu modernizácie (ako doplnok, resp. náhrada kotla) a trhu s novými domami. Therma V sa výborne prispôsobí individuálnym aj spoločným obytným aplikáciám. Naviac, toto tepelné čerpadlo vzduch-voda vytvára ekologicky šetrný produkt, ktorý využíva dva obnoviteľné zdroje energie, ktorými sú vzduch a slnečná energia. S koeficientami výkonu (COP) ako jednými z najvyšších na trhu sa ukazuje nadmieru ekonomickým: až 4,5 (COP).
  • Jednoduché riešenie pre inštaláciu, ktoré nevyžaduje konštantné konštrukčné usporiadanie domu.
  • Tepelné čerpadlo od LG - THERMA V - rešpektuje životné prostredie znižovaním emisií CO2.
  • Vďaka inovatívnej technológii a vysokému koeficientu výkonu v spojení s najprijateľnejšou cenou na trhu vychádza tepelné čerpadlo od LG ako prirodzene ekonomicky výhodné riešenie.
Therma V obr325

Vysoký koeficient účinnosti

Keďže je energia dodávaná zadarmo z vonkajšieho vzduchu dokonca aj pri nízkych teplotách, poskytuje systém THERMA V vykurovanie s vysokou účinnosťou. Vďaka technológii Inverter od LG dosahuje koeficient účinnosti systému THERMA V hodnoty od 4,1 do 4,5.

Príklad: spotreba 1 kWh elektrickej energie zo siete dodáva viac než 4 kWh tepla.

Núdzová prevádzka kúrenia

V zime sa bez kúrenia nezaobídeme. Systém THERMA V má k dispozícii režim núdzovej prevádzky, ktorý umožňuje vykonávanie opráv kúrenia v prípade prípadnej poruchy.

Režim bezpečného kúrenia má dve úrovne:

• Úroveň 1: Ak sa pokazí vnútorná jednotka,
prepne sa vonkajšia jednotka do vopred zvoleného
núdzového režimu.

• Úroveň 2: Ak sa pokazí vonkajšia jednotka, prejde
do vopred zvoleného núdzového režimu elektrický ohrievač
vnútornej jednotky.

Zníženie emisií CO2

Riešenie THERMA V od LG využíva dva obnoviteľné zdroje energie: vzduch a slnko. Tento ekologický systém znižuje emisie CO2 z vykurovania spaľovaním fosílnych palív.

Video poster prehrať video
Video poster prehrať video