english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
 • Absorbčné chladiče sú zariadenia, ktoré využívajú teplo ako svoj hlavný energetický zdroj a túto tepelnú energiu dokážu premieňať na chlad.
 • Pohonnou energiou je teplo vo forme pary, horúcej vody alebo spaľovaného zemného plynu. Toto ich predurčuje na využitie v aplikáciách, kde je k dispozícii tepelná energia v týchto formách.
 • S chladiacim výkonovým rozsahom od 100kW do 5000kW sú určené pre použitie vo väčších priemyselných aplikáciách, rozľahlých občianskych budovách, hoteloch, obchodných centrách a pod.
 • Medzi ich hlavné výhody patrí minimálna spotreba elektrickej energie, minimálna hlučnosť a plynulá regulovateľnosť od 0 do 100%.
 • Ponúkame riešenia v nasledovných prevedeniach:
  • Absorbčné chladiče dvojstupňové s priamym ohrevom. Chladiaci výkon: 352kW - 5280kW
  • Absorbčné chladiče dvojstupňové parné. Chladiaci výkon: 352kW - 5275kW
  • Absorbčné chladiče jednostupňové parné. Chladiaci výkon: 352kW - 4928kW
  • Absorbčné chladiče jednostupňové horúcovodné. Chladiaci výkon: 98kW - 3590kW
Typy zariadení

Referenčné aplikácie:

 1. Dodávka a montáž dvojstupňového parného absorbčného chladiča kvapaliny a chladiacej veže pre Hotel Holiday Inn v Žiline. Investor: Žilinská teplárenská, a.s.
 2. Dodávka a montáž dvojstupňového parného absorbčného chladiča kvapaliny a chladiacej veže pre EUROPALACE v Žiline. Investor: Žilinská teplárenská, a.s.
 3. Dodávka a šéfmontáž dvojstupňových parných absorbčných chladičov a chladiace veže pre Mirage Shopping Center, a.s., Žilina.
 4. Dodávka a šéfmontáž horúcovodných absorbčných chladičov pre centrálny zdroj skladu v kombinácii s kogeneračnými jednotkami v CHEMOSVIT a.s., Svit.
 5. Dodávka a šéfmontáž parného absorbčného chladiča a chladiacej veže pre CRYSTAL PALACE, Žilina. Investor: TG Invest, s.r.o., Žilina.
 6. Dodávka a montáž horúcovodného absorbčného chladiča kvapaliny v kombinácii s kogenračnou jednotkou pre CHIRANA T.Injecta, a.s., Stará Turá.
 7. Dodávka a montáž horúcovodného absorbčného chladiča kvapaliny, rozšírenie centrálneho zdroja chladu pre CHEMOSVIT a.s., Svit.
 8. Dodávka a montáž horúcovodného absorbčného chladiča kvapaliny a chladiaca veža v kombinácii s kogeneračnou jednotkou v ZTS Strojárne s.r.o., Námestovo.
 9. Dodávka a montáž teplovodného absorbčného chladiča kvapaliny a chladiaca veža ako zdroj chladu pre administratívnu budovum pre BAT a.s., Bratislava.
 10. Dodávka a montáž horúcovodného absorbčného chladiča kvapaliny pre X-BIONIC® SPHERE, a.s., Šamorín.