english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Absorpčné chladiče sú zariadenia, ktoré využívajú teplo ako svoj hlavný energetický zdroj a túto tepelnú energiu dokážu premieňať na chlad.

Pohonnou energiou je teplo vo forme pary, horúcej vody alebo spaľovaného zemného plynu. Toto ich predurčuje na využitie v aplikáciách, kde je k dispozícii tepelná energia v týchto formách.

S chladiacim výkonovým rozsahom od 100 kW do 5 000 kW sú určené pre použitie vo väčších priemyselných aplikáciách, rozľahlých občianskych budovách, hoteloch, obchodných centrách a pod.Typy zariadení

Riadiaci systém je navrhnutý a naprogramovaný s dôrazom na efektívnosť prevádzky, vysokú spoľahlivosť a ekonomickú výhodnosť.

VÝHODY / NEVÝHODY ABSORPČNÉHO CHLADENIA

Výhody:

• využitie nadbytočného alebo odpad. tepla
• zanedbateľná spotreba EE (v porovnaní s kompresorovým chladičom je to iba 1-2 %)
• plynulá regulovateľnosť v celom rozsahu 0-100 % (vždy optimálna prevádzka)
• ekologická prevádzka (nepoužívajú sa skleníkové plyny)
• nízka hlučnosť, zanedbateľné vibrácie
• možnosť riešenia chladenia aj kúrenia jedným
zariadením (iba plynové)
• vyššie vstupné investičné náklady

Možnosti nadradeného ovládania a komunikačné moduly:
1. zabezpečuje efektívny, bezpečný a spoľahlivý chod celého zariadenia
2. predikuje vznik nebezpečných stavov a napomáha ich predchádzaniu
3. v prípade havárie alebo nepredvídateľnej situácie uvedie celé zariadenie do bezpečného stavu tak, aby dopad na zariadenie, obsluhu a okolité prostredie bol minimálny

Nevýhody:
Typická aplikácia - TRIGENERÁCIA
- kogenerácia + chlad (z tepla pomocou abs.
chladiča)
- zvýšenie efektívnosti kogeneračných jednotiek (cyklov)

Výhody riadiaceho systému:
Možnosti nadradeného ovládania a komunikačné moduly:
1. zabezpečuje efektívny, bezpečný a spoľahlivý chod celého zariadenia
2. predikuje vznik nebezpečných stavov a napomáha ich predchádzaniu
3. v prípade havárie alebo nepredvídateľnej situácie uvedie celé zariadenie do bezpečného stavu tak,
aby dopad na zariadenie, obsluhu a okolité prostredie bol minimálny


Absorpčné chladiče nachádzajú uplatnenie všade tam, kde je k dispozícii nevyužité teplo a zároveň existuje potreba výroby chladu. Môžu to byť priemyselné aplikácie s potrebou technologického chladu, ako aj aplikácie v teplárenských sústavách pre komerčnú, či inú oblasť centralizovanej výroby chladu.

Proces výroby chladu v absorpčných jednotkách je na prvý pohľad zložitý, ale v praxi pracujú zariadenia automaticky, takmer bez nutnosti obsluhy.

Spoločnosť MICROWELL spol. s r.o. od roku 2006 zrealizovala viacero zákaziek na dodávku absorpčných chladičov.

Referenčné aplikácie:

 1. Dodávka a montáž dvojstupňového parného absorpčného chladiča kvapaliny a chladiacej veže pre Hotel Holiday Inn v Žiline. Investor: Žilinská teplárenská, a.s.
 2. Dodávka a montáž dvojstupňového parného absorpčného chladiča kvapaliny a chladiacej veže pre EUROPALACE v Žiline. Investor: Žilinská teplárenská, a.s.
 3. Dodávka a šéfmontáž dvojstupňových parných absorpčných chladičov a chladiace veže pre Mirage Shopping Center, a.s., Žilina.
 4. Dodávka a šéfmontáž horúcovodných absorpčných chladičov pre centrálny zdroj skladu v kombinácii s kogeneračnými jednotkami v CHEMOSVIT a.s., Svit.
 5. Dodávka a šéfmontáž parného absorpčného chladiča a chladiacej veže pre CRYSTAL PALACE, Žilina. Investor: TG Invest, s.r.o., Žilina.
 6. Dodávka a montáž horúcovodného absorpčného chladiča kvapaliny v kombinácii s kogenračnou jednotkou pre CHIRANA T.Injecta, a.s., Stará Turá.
 7. Dodávka a montáž horúcovodného absorpčného chladiča kvapaliny, rozšírenie centrálneho zdroja chladu pre CHEMOSVIT a.s., Svit.
 8. Dodávka a montáž horúcovodného absorpčného chladiča kvapaliny a chladiaca veža v kombinácii s kogeneračnou jednotkou v ZTS Strojárne s.r.o., Námestovo.
 9. Dodávka a montáž teplovodného absorpčného chladiča kvapaliny a chladiaca veža ako zdroj chladu pre administratívnu budovu pre BAT a.s., Bratislava.
 10. Dodávka a montáž horúcovodného absorpčného chladiča kvapaliny pre X-BIONIC® SPHERE, a.s., Šamorín.
 11. Dodávka a montáž horúcovodného absorpčného chladiča kvapaliny620 kW a chladiaca veža v kombinácii s kogeneračnou jednotkou pre KFTS, s.r.o. Rajec /realizácia PROMA ENERGY Žilina/