english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku QuestionIde o energeticky efektívny ventilačný systém, ktorý poskytuje čerstvý vzduch a účinne ho filtruje.

ERV obrázok Strana 1

Vysokoúčinný výmenník tepla

Účinnosť a komfort sú zaručené vďaka vysokoúčinnému centrálnemu jadru rekuperačnej energie, ktoré rekuperuje energiu z vnútorého vzduchu a prenáša ju do čerstvého prichádzajúceho vzduchu bez miešania prúdu vzduchu.Blokovanie so systémom klimatizácie

Táto funkcia je k dispozícii, keď je systém pripojený k diaľkovému ovládaču.

Nútený odsávací systém

Výfukový systém využvajúci vysoký statický tlak a ventilátor účinne odstraňuje nečistoty z vnútorného vzduchu. Vstupný a výfukový prúd vzduchu sú úplne oddelené v doskovom výmenníku tepla a LG ERV dokáže odfiltrovať nečistoty pred privedením vonkajšieho vzduchu, takže vytvára čerstvý a zdravý vnútorný vzduch.

By-pass

LG ERV automaticky prepína režimy vetrania podľa vnútornej a vonkajšej teploty.

ERV s výmenníkom pre priamy výpar chladiva

V priebehu leta môže ERV DX premeniť teplý vonkajší vzduch na studený vzduch pre interiéry a v priebehu zimy dokáže brániť studenému prievanu privádzaním teplého vzduchu.