english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

MULTI V WATER IV predstavuje efektívne a bezpečné riešenie so skvelým výkonom bez ohľadu na vonkajšie podmienky, tj. napr. vonkajšiu teplotu a účinky prúdenia vzduchu pozdĺž výškových budov.

 • Nedochádza k znižovaniu účinnosti vonkajšími podmienkami, napr. protismerným prúdením vetra, prúdením vzduchu pozdĺž budovy, nepriaznivou vonkajšou teplotou a preto je toto riešenie mimoriadne vhodné pre výškové budovy.
 • Vďaka menšiemu priestoru pre montáž vonkajšej jednotky zostáva viac využiteľného priestoru.
 • Vysoká účinnosť a spoľahlivosť
 • Možnosť použitia až 300 m dĺžky potrubia
 • MULTI V WATER IV systém geotermálnej aplikácie
 • Využíva zdroj tepla v pôde ako obnoviteľného zdroja energie pre chladenie a kúrenie budovy. Zdroj tepla môže byť čerpaný z pôdy, podzemnej vody, jazera, rieky, atď. Voda ako nemrznúca zmes cirkuluje uzatvoreným systémom HDPE potrubia uloženom pod zemským povrchom. Ide o vysoko efektívny a ekonomicky úsporný MULTI V systém využívajúci riešenie "zelenej energie."


Výhody

 • šetrí cenný priestor na podlahe
 • nízka hladina hluku (žiadne ventilátory)
 • flexibilne navrhované aplikácie
 • vysoko účinný systém zdroja vody

Použitie

 • veľké kancelárie
 • komerčné budovy, ktoré využívajú geotemálny prívod vody
 • luxusné rezidenčné budovy

ÚČINNOSŤ

 • 4. generácia invertorových kompresorov LG
 • Ovládacia sada s variabilným prietokom vody (voliteľný doplnok)

VÝKONNOSŤ

 • Minimalizácia vstupu energie
 • Najväčší výkon

FLEXIBILNÉ KONŠTRUKCIE

 • Najväčšia dĺžka potrubia
 • Systém MULTI V WATER IV pre geotermálne aplikácie