english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

KANÁLOVÉ JEDNOTKY

KANÁLOVÉ JEDNOTKY

Nízkotlaká

CL09F/CL12F/CL18F/CL24F


UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

Strednetlaká

vnútorná klimatizačná jednotka CM18F/CM24F/UM30F

vonkajšia klimatizačná jednotka UUB1.U20 a UUC1.U40

Strednetlaká

vnútorná klimazatizačná jednotka UM36F/UM42F/UM48F/UM60F

vonkajšia klimatizačná jednotka UUD1.U30 a UUD3.U30

Vysokotlaká

vnútorná vonkajšia jednotka UB70/UB85

vonkajšia klimatizačná jednotka UU70W/UU85W


FUNKCIE SINGLE SPLIT - KANÁLOVÉ JEDNOTKY

E.S.P. regulácia ( externého statického tlaku)
Táto funkcia ľahko reguluje objem vzduchu pomocou diaľkového ovládača. Motor BLDC môže regulovať otáčky ventilátora a objem vzduchu beh ohľadu na externý statický tlak.

Minimálna výška jednotiek
Nové strednetlaké jednotky LG majú veľmi nízku výšku oproti konkurenčným výrobkom.


Flexibilná inštalácia

Nízkotlaké jednotky LG umožňujú napojenie nasávania vzduchu na zadnej alebo spodnej strane podľa podmienok inštalácie.