english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Kanalka 309

Prevádzka vo viacerých miestnostiach s použitím rozvodov potrubia a prúdovej komory je možné používať chladenie a kúrenie pre niekoľko miestností súčasne.

Regulačná funkcia E.S.P. umožňuje ľahkú reguláciu objemu vzduchu pomocu diaľkového ovládača.

Motor BLDC môže regulovať otáčky ventilára a objem vzduhu bez ohľadu na externý statický tlak. Pre reguláciu prietoku vzduchu nie je potrebné zapojenie ďalšieho príslušenstva.

Vnútornú teplotu možno kontrolovať s použitím termistorov v diaľkovom ovládači alevo taktiež z vnútornej jednotky. Môže existovať podstatný rozdiel medzi teplotou vzduchu pri strope a u podlahy. Dve termistory môžu optimalizovať teplotu vnútorného vzduchu pre komfortnejšie prostredie.

Nové strednotlaké kanálové jednotkz poskytujú ideálne riešenie pre inštaláciu v omedzenom priestore.

  • Pretože je kanálová vnútorná jednotka ukrytá v strope, inštalácia takejto klimatizácie je vhodná na miestach, kde sa vyžaduje združená alebo individuálna klimatizácia pre budovy s mnohými miestnosťami alebo halami, akými sú reštaurácie, koncertné haly a hotely.
  • Objem vzduchu a hluk zostávajú na požadovanej úrovni bez ohľadu na zmenu externého statického tlaku.
  • Výhodou použitia nového inovačného dizajnu pre ventilátor a systém krytu je nízka hladina hluku, nízka hmotnosť a jednoduchá údržba.
  • Vďaka možnosti centrálneho ovládania môžete riadiť, príp. analyzovať poruchy u 16 až 2048 klimatizačných jednotiek (pomocou 8-ich oddelených riadiacich jednotiek) individuálne alebo všetky naraz.