english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Kanálové monosplit sety


Prevedenia:

MTIU-12FN8D0-SP 3,5/3,5 kW
MTIU-18FN8D0-SP 5,3/5,3 kW
MTI-24FN8D0-SP 7,1/7,1 kW
MTI-36FN8D0-SP 10,5/11,0 kW
MTI-48FN8D0-SP 14,1/15,5 kW
MTI-55FN8D0-SP 16,5/18,4 kW
Kanálobá jednotka obrázok

Jedinečné vlastnosti:
Keďže má kanálová klimatizácia vnútornú jednotku ukrytú v strope, inštalácia je vhodná na miesta, kde sa vyžaduje združená alebo individuálna klimatizácia. Ide hlavne o budovy s väčším počtom miestností.