english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
VTČ obr
  • rýchle rozmrazovabnie - prostredníctvom regulačnej technológie kompresoru R134a bola účinne skrátená doba potrebná na rozmrazenie/ patent LG /
  • vysoká energetická účinnosť - použitím účinného kompresoru a optimálnej konštrukcie bola dosiahnutá väčšia úspora energie a zníženie prevádzkových nákladov
  • nízka hladina hluku - prostredníctvom špičkovej technológie DC invertorového kompresoru bola znížená prevádzková hlučnosť vnútornej a vonkajšej jednotky, čo znamená väčší komfort
  • vyššia účinnosť a výkon - vysokoteplotný systém THERMA V dokáže s vysokou účinnosťou ohriať vodu na max. teplotu 80 0C
    prostredníctvom kaskádovej dvojfázovej kompresnej technológie
  • kaskádová dvojfázová kompresná technológia - pomocou kaskádovej technológie BLDC kompresorov s kombináciou chladivových okruhov R410A a R134a možno ohrievať vodu a max. 80 0C
  • nízka hodnota maximálneho prúdu - vysokoteplotný systém LG THERMA V možno ľahko nainštalovať bez akýchkoľvek dodatočných nákladov na elektrické pripojenie

Vysokoteplotný split

vnútorná jednotka: HU161HA.U33 s výkonom 16 kW

vonkajšia jednotka: HN1610H.NK3 s výkonom 16kW