Riadiace jednotky detektorov plynov

 
 
 

Gasflag

 • Jednokanálový riadici system
 • Riadiaci systém na monitorovanie akéhokoľvek detektora kyslíka, toxických a horľavých plynov s výstupom 4-20 mA. Gasflag je ideálne navrhnutý na použitie v ľahkých priemyselných a komerčných aplikácií ako napríklad monitorovanie LPG na dvoroch garáží, detekcia chlóru v dávkovacích miestnostiach plavární alebo detekcia metánu v kotolniach
 • Má hlasný bzučiak, jasné LED indikátory a relé pre spínanie externých prístrojov ako zvukový vizuálny alarm alebo ventily
 • Jednoducho sa používa a je bezpečný – jasný alarmový oznamovač
 • Hlasný vnútorný zvukový alarm
 • Jasná indikácia integrity systému
 • Plne flexibilný
 • Akceptuje 4-20 mA vstupy
 • Mnohonásobné prístroje je možné reťaziť
 • Variabilná kombinácia alarmov
 • Žiadne skryté náklady
 • Vnútorné alarmové výstupy
 • Jednoduchá inštalácia
 • Minimálna údržba
 • Jednotlačidlové ovládanie
Gasflag

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN    Katalóg SK

 

Gasmaster

 • 1 až 4 kanálový riadiaci systém
 • Flexibilné a jednoduché riešenie kedykoľvek potrebujete sebestačný riadiaci panel na monitorovanie plynov alebo požiaru. Kombinuje rozsiahle vlastnosti a vynikajúci výkon, aby vyhovoval všetkým aplikáciám
 • Gasmaster je dostupný v troch verziách:
 • Gasmaster 1 pre jeden detektor plynu alebo požiarnu zónu
 • Gasmaster 4 pre max štyri detektory plynov alebo požiarne zóny
 • Gasmaster FP certifikovaný nevýbušný riadiaci systém pre max. 4 detektory plynov alebo požiarne zóny. Pre použitie v nebezpečnej zóne 1 alebo zóne 2
 • Vlastnosti a výhody:
 • Veľký LCD: poskytuje simultánne zobrazenie všetkých kanálov a mnohojazyčné alarmové/poruchové odkazy
 • Modbus komunikácie: umožňuje rýchly prenos všetkých dát do SCADA/DCS systémov cez dvojvodičové prepojenie
 • Záznamník údajov: umožňuje kontrolu predchádzajúcich alarmov a porúch
 • Monitorované cievky relé: vylepšuje integritu systému
 • Konfigurovateľné relé: relé je možné nastaviť tak, aby vyhovovali každej prevádzkovej požiadavke
 • Upozornenie na kalibráciu: Gasmaster informuje o nutnosti kalibrácie
 • Celá prevádzka jedným tlačidlom: všetky operácie, kalibrácia a testovacie funkcie sú ovládané pomocou tlačidiel
Gasmaster

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN    Katalóg SK

 

Vortex

 • Vortex je našim najflexibilnejším riadiacim panelom, ktorý je možno navrhnúť tak, aby vyhovoval vašim miestnym požiadavkám. Napriek tomu, že nepotrebuje obsiahlu kabeláž, je komplexný.
 • Vortex je k dispozícii v troch formátoch:
 • montovaný na stenu
 • montovaný do 19-palcového racku
 • montovaný do panela.
 • Vortex Panel, obsahuje iba potrebné vstupné, výstupné a riadiace moduly montované na DIN lište. K dispozícii je voliteľný zobrazovací panel. Táto konfigurácia je ideálna na vstavanie do rozličných skriniek, ako napr. nevýbušné skrinky alebo tie s vysokým IP.
 • Vortex Rack kombinuje potrebné moduly s čelnou plochou európskeho 19 palcového racku s jednoduchým tlačidlovým ovládaním a individuálnymi indikátormi stavu. Navrhnutý na integráciu do existujúcich rack-ových skriniek, táto konfigurácia sa môže použiť na náhradu už sa nevyrábaných plyn monitorujúcich systémov alebo na zavedenie detekcie plynov do iných typov zariadení montovaných do rack-ov.
 • Jednoduché použitie:
 • Všetky každodenné operácie môžu byť vykonané pomocou tlačidiel na prednom panely
 • Alarmové a poruchové LED na prednom panely poskytujú okamžitú indikáciu stavu systému
 • Nastavenia alarmov a kanálov je možné vykonať na panely
 • Ultimátna flexibilita:
 • Každý kanál má jednu poruchovú úroveň a tri úrovne alarmu, ktoré môžu byť kombinované do akéhokoľvek vzoru na prevádzku max. 24 relé.
 • Prispôsobovanie je jednoduché s Vortex PC softvérom, našim užívateľsky pohodlným PC softvérom
 • Vortex používa Modbus RTU alebo komunikačné linky Profibus, čo mu umožňuje sa jednoducho integrovať do PLC, DCS alebo SCADA riadiacich systémov
 • Robustný a spoľahlivý:
 • Testovaný podľa najprísnejších noriem, Vortex má IP65
 • Všetky relé sú monitorované kontinuálne zabezpečiac tým vždy plnú funkčnosť
 • Vnútorná batériová záloha je monitorovaná priebežne
 • Jednoduchá údržba
 • Modulárna konštrukcia Vortex-u umožňuje jednoduché rozširovanie systému
 • Ukončenie do panela je zjednodušené, kvôli priestoru ktorý je tam k dispozícii v na stenu montovanom panely
 • Každú zónu je možné individuálne zablokovať, čím sa umožní pracovať na konkrétnom mieste bez ovplyvňovania ostatnej časti systému
Vortex

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN    Katalóg SK

 

Gasmonitor

 • 1-16 kanálový riadiaci systém
 • Gasmonitor plus je flexibilný riadiaci systém založený na 19 palcovom rack-u. Tento mikroprocesorom riadené zariadenie je používané v celom svete, na pevnine i na mori. Dokáže monitorovať max. 16 detektorov plynov alebo 32 požiarnych zón na jeden rack. Rack-y môžu byť dodané oddelene alebo vstavané do na stenu montovanej alebo stojacej skrinky. Separátne zobrazenie úrovne plynu je poskytnuté pre každý detektor plynu. Gasmonitor Plus je možné integrovať do veľmi veľkých systémov a je možné ich navrhnúť tak, aby vyhoveli individuálnym miestnym požiadavkám.
 • Používa sa jednoducho:
 • Všetky každodenné úkony sú dostupné z predného panela
 • Unikátny stĺpcové diagramy pre každý kanál poskytujú okamžité znázornenie koncentrácie plynu
 • LED-ky bežných alarmov na zobrazovacej karte znamenajú, že celkový stav rack –u je možné skontrolovať letmým pohľadom
 • Flexibilná architektúra:
 • Systém je bezhranične rozšíriteľný
 • Prispôsobovanie systému je dosiahnuteľné s minimom kabeláže
 • Navrhnutý podľa priemyselných noriem, Gasmonitor Plus sa plne zaintegruje do existujúcich do rack-ov montovaných miestnych ochranných systémov
 • Voliteľné relé moduly je možné použiť na poskytnutie max. 84 výstupných relé na rack
 • 16 z týchto relé je možné „hlasovať“, t.j. aby boli aktivované kombináciou troch úrovní alarmov na kanál
Gasmonitor

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN    Katalóg SK