Snímač koncentrácie rozpusteného kyslíka v kvapalných médiách