Stacionárne detektory plynov

 
 
 

CellarSafe

 • Riadiaci systém s integrovaným senzorom na detekciu oxidu uhličitého a kyslíka
 • Od fermentácie až po distribúciu, oxid uhličitý je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich nebezpečenstiev pre zdravie vo vinárskych závodoch, pivovaroch, vínnych pivniciach a odbytiskách nápojov.
 • Dlhodobá expozícia koncentrácii CO2 0,5 objemových % predstavuje toxické nebezpečenstvo pre zdravie. Koncentrácie vyššie ako 15 % objemových môžu viesť až k usmrteniu.
 • CO2 taktiež predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie pracovníkov v komerčných kuchyniach a vzdelávacích priestoroch.
 • CellarSafe bol špecificky navrhnutý na varovanie personálu pred týmto nebezpečenstvom.
 • Vlastnosti:
 • Jednoduchá inštalácia a prevádzka
 • Dlhá životnosť senzora
 • Voliteľný senzor na kyslík na ochranu pred udusením kvôli úniku dusíka
 • Minimálna údržba
CellarSafe
CellarSafe kit

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN    Katalóg SK

 

Xgard

Xsafe

 • Detektor horľavých plynov výhodnej ceny do bezpečného prostredia (napr. kotolne, kuchyne a komerčné budovy).

Xgard

 • Fixné detektory pre horľavé plyny, toxické plyny a kyslík
 • Xgard Typ 1: iskrovo bezpečný detektor toxických a kyslíka
 • Xgard Typ 2: nevýbušný detektor toxických plynov a kyslíka
 • Xgard Typ 3: nevýbušný detektor horľavých plynov
 • Xgard Typ 4: nevýbušný detektor vysokoteplotných horľavých plynov
 • Xgard Typ 5: nevýbušný detektor horľavých plynov s výstupom 4-20 mA
 • Xgard Typ 6: nevýbušný detektor plynov tepelnovodivostného typu
 • Táto rada ponúka obsiahly výber pevnobodových detektorov plynu, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky detekcie plynov. Sú k dispozícii iskrovobezpečné verzie (I.S.) alebo nevýbušné verzie (Exd).
 • Veľký rozsah senzorov:
 • Jedom odolné pelistory pre detekciu horľavých plynov
 • Elektrochemické senzory sa používajú na detekciu toxických plynov a kyslíka
 • Tepelnovodivostné senzory na monitorovanie objemových koncentrácií plynov
 • Vlastnosti: pevné a spoľahlivé
 • Konštruované s použitím nekorodujúceho hliníka, 316-ky nerezu alebo skleným vláknom vystuženého nylonu (iba Typ 1)
 • Krytie IP65 ako štandard, IP66 s príslušenstvom
 • Vyhovujúci IEC61508 SIL
 • Nízke náklady prevádzkovania:
 • Plug-in (výmenné) senzorové moduly pre rýchlu a jednoduchú výmenu
 • Senzory s dlhou životnosťou
 • Široký rozsah schválení: ATEX, Ulm IECEx a MED certifikované
 • Flexibilné inštalačné možnosti:
 • Nástenná alebo stropná montáž ako štandard:
 • K dispozícii je príslušenstvo na montáž do trubky a vzorkovacie aplikácie:
 • K dispozícii modely pre vysoké teploty
Xgard

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN    Katalóg SK

 

Xgard IR

 • Infračervený detektor horľavých plynov a CO2
 • Bezpečný voči výbuchu
 • Používa infračervený senzor dvoch vlnových dĺžok, čím poskytuje vysoko hodnovernú detekciu nebezpečných plynov a pár
 • Prináša mnohé výhody IČ technológie v dostupnom prevedení:
 • Technológia senzora bezpečná pri poruche
 • Imúnny voči otráveniu
 • Žiadne poškodenie pri predávkovaní plynom
 • Rýchla odozva
 • K fungovaniu nepotrebuje kyslík
 • K dispozícii je verzia na ochranu personálu pred toxickým a dusivým nebezpečenstvom od CO2, ktorý predstavuje nebezpečenstvo v pivovaroch, krčmách a reštauráciách, laboratóriách, chladiarenskom priemysle, budovách pri skládkach odpadov, divadlách, komerčných kuchyniach a kdekoľvek kde je to použité v prevádzke alebo kde personál pracuje v chabo prevzdušnených prostrediach.
Xgard IR

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN  

 

TXGard a Flamgard+

 • Rada týchto detektorov ponúka spoľahlivú detekciu horľavých plynov, toxických plynov a kyslíka s mietnym ukazovaním a voliteľnými relé.
 • K dispozícii sú tri modely, na pokrytie všetkých požiadaviek:
 • Flamgard Plus: “Exd - Flameproof” (nevýbušný) detektor horľavých plynov s miestnym ukazovaním a voliteľnými relé
 • Txgard Plus: “Exd - Flameproof” (nevýbušný) detektor toxických plynov a kyslíka s miestnym ukazovaním a voliteľnými relé
 • Txgard-IS+: “I.S. – Intrinsically safe” (iskrovobezpečný) detektor toxických a kyslíkatých plynov s lokálnym ukazovateľom
 • Nízke náklady na vlastníctvo:
 • Dlhá životnosť senzorov
 • Jednoduchá výmena súčiastok
 • Pevný a spoľahlivý:
 • Sú konštruované z námorníckeho hliníka s nerezovým puzdrom senzora
 • Txgard-IS je vyrobený z pevného nylonu vystuženého karbónom
 • Voľba flexibilných výstupov:
 • 4-20 mA aktívny/pasívny
 • dvoj- alebo trojvodič
 • Voliteľné relé pre alarm a poruchu
TXgard
Flamgard Plus

 

 

TXGard-IS+

 • Iskrovobezpečný detektor toxických plynov a kyslíka s miestnym ukazovaním
 • Nenáročná kalibrácia
 • Kalibráciu je možné previesť lokálne bez potreby špeciálnych povolení
 • Miestny displej a tlačidlá umožňujú kalibráciu bez otvorenia rozvodnej
 • Flexibilná voľba výstupov:
 • Poskytuje sa dvojvodičový signál 4-20 mA
 • Výstup je možné nútiť bez aplikovania plynu, aby sa umožnila jednoduchá kontrola riadiaceho systému a alarmov:
 • Pevný a spoľahlivý:
 • Skonštruovaný použitím odolného GRP na poskytnutie náležitej odolnosti voči nárazu
 • Krytie do IP65 ako štandard, IP66 s príslušenstvom
 • Používa elektrochemické senzory dlhej životnosti
 • Vyhovuje IEC61508 SIL
TXGard-IS+

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN   

 

Nimbus

 • Nevýbušný (Exd) detektor horľavých plynov používajúci IČ technológiu, poskytujúci cenovo výhodné riešenie na ochranu závodu a personálu
 • Vyhovuje celosvetovým štandardom a je zhotovený tak, aby odolal všetkým podmienkam v prostredí
 • Vysoká spoľahlivosť
 • Zhotovený za použitia vysoko odolnej námorníckej zliatiny s nepoddajným poťahom z polyesteru
 • Stredná doba bezporuchovej prevádzky je 10 rokov
 • Detekuje plyn s optickým systémom zatieneným do 90%, je k dispozícii varovanie “špinavá optika” pri zatienení na 75%
 • V zhode s IEC61508 SIL2
 • Jednoduchá údržba
 • Miestne ukazovanie stavu max. 22 stavov detektora
 • Jednoduchá kalibrácia buď diaľkovo alebo lokálne použitím PC
 • Flexibilná inštalácia
 • Duálne výstupy 4-20 mA a RS-485 zaisťujú jednoduchú integráciu do nových či existujúcich inštalácií
 • Sériové pripojenie Modbus
 • Je k dispozícii príslušenstvo na pripojenie na potrubie
Nimbus

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN    Katalóg SK

 

IREX

 • Infračervený detektor horľavých plynov s mV výstupom
 • Je špecificky navrhnutý ako upgrade systém detekcie plynov založenej na pelistoroch na infračervenú technológiu bez zmeny pôvodného riadiaceho systému, spojkových skriniek alebo káblov.
 • Plnofunkčný detektor plynov bez sintera, ktorý produkuje mV výstup z Wheatstone-ovho mostíka ako sa to používa pri konvenčných systémoch založených na pelistoroch.
 • Nahradzuje staré pelistorové hlavice jednoduchou montážou do pôvodných spojkových krabíc a pripojením k pôvodnému káblu. Koncept IREX umožňuje upgrade na systém IČ detektorov plynov s dvoma vlnovými dĺžkami bez toho, aby sa príliš zvýšili náklady spojené s výmenou riadiaceho systému a preinštalovania.
IREX

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN   

 

IRMAX

 • Je kompaktný, vysoko odolný infračervený detektor plynov s nízkou spotrebou pre monitorovanie potenciálne horľavých koncentrácií metánu, butánu, propánu a mnohých iných uhľovodíkových plynov a pár
 • IRmax je omnoho menší ako konvenčný infračervený detektor a teda potrebuje menej miesta, úsilia a času pre inštaláciu
 • Rýchla odozva: s časom odozvy cca 4 sekundy, IRmax poskytuje rýchlu detekciu
 • Materiál puzdra: SS 316L
 • Krytie: IP66
 • Pripojenie: 1x M20 alebo ½“ NPT káblový vstup
 • Elektrický výstup: 4-20 mA, aktívny alebo pasívny; 2mA varovanie o špinavej optike (konfigurovateľné), 0 mA signál poruchy detektora (konfigurovateľné); RS485 Modbus RTU*
 • Prevádzková teplota: -40°C až +75°C
 • Vlhkosť: 0-100% RV nekondenzujúca
 • Čas odozvy: T90<4 sek
 • ATEX a IECEx, Ex II 2 G Exd IIB + H2 T6 (-40 do +50°C), T4 (do +75°C)
IRMAX
IRMAX

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN   

 

OPIR

OPIR

Na stiahnutie:

Katalóg EN