TXGard a Flamgard+

 
 
 

TXGard a Flamgard+

 • Rada týchto detektorov ponúka spoľahlivú detekciu horľavých plynov, toxických plynov a kyslíka s mietnym ukazovaním a voliteľnými relé.
 • K dispozícii sú tri modely, na pokrytie všetkých požiadaviek:
 • Flamgard Plus: “Exd - Flameproof” (nevýbušný) detektor horľavých plynov s miestnym ukazovaním a voliteľnými relé
 • Txgard Plus: “Exd - Flameproof” (nevýbušný) detektor toxických plynov a kyslíka s miestnym ukazovaním a voliteľnými relé
 • Txgard-IS+: “I.S. – Intrinsically safe” (iskrovobezpečný) detektor toxických a kyslíkatých plynov s lokálnym ukazovateľom
 • Nízke náklady na vlastníctvo:
 • Dlhá životnosť senzorov
 • Jednoduchá výmena súčiastok
 • Pevný a spoľahlivý:
 • Sú konštruované z námorníckeho hliníka s nerezovým puzdrom senzora
 • Txgard-IS je vyrobený z pevného nylonu vystuženého karbónom
 • Voľba flexibilných výstupov:
 • 4-20 mA aktívny/pasívny
 • dvoj- alebo trojvodič
 • Voliteľné relé pre alarm a poruchu
TXgard
Flamgard Plus