Xgard IR

 
 
 

Xgard IR

  • Infračervený detektor horľavých plynov a CO2
  • Bezpečný voči výbuchu
  • Používa infračervený senzor dvoch vlnových dĺžok, čím poskytuje vysoko hodnovernú detekciu nebezpečných plynov a pár
  • Prináša mnohé výhody IČ technológie v dostupnom prevedení:
  • Technológia senzora bezpečná pri poruche
  • Imúnny voči otráveniu
  • Žiadne poškodenie pri predávkovaní plynom
  • Rýchla odozva
  • K fungovaniu nepotrebuje kyslík
  • K dispozícii je verzia na ochranu personálu pred toxickým a dusivým nebezpečenstvom od CO2, ktorý predstavuje nebezpečenstvo v pivovaroch, krčmách a reštauráciách, laboratóriách, chladiarenskom priemysle, budovách pri skládkach odpadov, divadlách, komerčných kuchyniach a kdekoľvek kde je to použité v prevádzke alebo kde personál pracuje v chabo prevzdušnených prostrediach.
Xgard IR

 

Na stiahnutie:

Katalóg EN