english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Kanálové vnútorné jednotky VRF

Vnútorné kanálové jednotky so strednotlakovým statickým tlakom

 • automatický reštart
 • funkcia Follow me
 • možnosť pripojenia čerstvého vzduchu
 • detekcia teploty výmenníka tepla
 • LED displej
 • diaľkové ovládanie infraVnútorné kanálové jednotky s vysokotlakovým statickým tlakom

 • automatický reštart
 • funkcia Follow me
 • jednoduché čistenie
 • zabudovaný filter
 • automatické adresovanie
 • nezávislé odvlhčovanie