english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
 • Počítač impulzov / merač prevádzkového času
 • 6 číslicový 2-riadkový LED displej
 • obojsmerné počítanie
 • Rýchlosť počítania: 30 - 2 000 impulzov/s
 • Dávkovacia funkcia
 • Spínaný signálny vstup
 • Časové oneskorenie výstupného signálu
 • Relé výstup
 • Elektronický vstup
 • Napájanie snímača
 • V priemyselných technológiách na spočítanie počtu
 • Meranie prevádzkového času čerpadiel a kompresorov
 • Riadenie dávkovania
 • Oneskorenie výstupu
 • Zadanie prednastavenej hodnoty
 • Napájacie napätie: 230V AC
 • Teplota okolia: -10 ... +65 °C
 • Výstup: relé, SSR
 • Krytie: IP 20