english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
 • Plavákový spínač hladiny kvapylín
 • Nevyžaduje napájanie
 • Všetky zmáčané časti z nerez ocele alebo s plastovým poťahom
 • Spínanie max. 5 úrovní hladín
 • Rôzne spôsoby mechanického pripojenia
 • Dĺžka vodiacej tyče v rozsahu: 0,25...3 m
 • Ex prevedenie
 • Kvapaliny s min. hustotou 0,4 kg/dm3
 • Sledovanie limitných hladín
 • Viacbodový hladinový spínač v uzavretých nádržiach
 • Chemikálie s hustými parami alebo s plynovou vrstvou nad hladinou
 • Peniace kvapaliny
 • Aplikácie do vyšších tlakov a teplôt
 • Chemický, petrochemický, farmaceutický priemysel
 • Energetika
 • Zaťažiteľnosť: 250 V AC, max. 3 A
 • Teplota: -40 ... +150 °C
 • Tlak: max. 2,5 MPa
 • Mechanické pripojenie: 1" alebo 2" závit, príruby
 • Mechanické krytie: IP 65, IP 68
 • Certifikáty: ATEX Ex, Bureau Veritas (BV)