english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

OPTIMASS 2400

 • Prietokomer na meranie veľkých prietokov kvapalín a plynov
 • Prevodník signálu MFC 300, 400
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie, veľké svetlosti dvojitej meracej trubice
 • Presnosť: ±0,1%
 • Vysoká presnosť merania v obchodnom styku
 • Jednoduché vyprázdňovanie a čistenie
 • Vynikajúca stabilita nuly
 • Vonkajšie tlakuvzdorné puzdro do max. 15 MPa (varianta Duplex)
 • Materiál meracej trubice nerez oceľ
 • Výstup: prúdový, pulzný, RS485, Profibus
 • Ex prevedenie
 • Meranie hmotnostného, objemového prietoku, pretečeného množstva, hustoty, koncentrácie, teploty
 • Fakturačné merania
 • Petrochemický priemysel
 • Ropa a zemný plyn
 • Výroba papiera a celulózy
 • Rozsah merania: prietok: 0-2 300 000 kg/h; hustota: 400-3000 kg/m3
 • Teplota: -40 ... +130 °C
 • Tlak: max. 18 MPa (pre varianty z materiálu Super Duplex)
 • Krytie: IP 67
 • Pripojenie: DN 100 - DN 300, iné
 • Certifikát: ATEX EXNa stiahnutie:

https://krohne.com/en/products