english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

OPTIFLUX 2050, 2100, 2300

 • Verzia pre vodné a odpadové hospodárstvo
 • Dlhodobá stabilita a spoľahlivosť
 • Jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky
 • Prírubové prevedenie
 • Prevodník signálu: IFC 050, 100, 300
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie s displejom
 • Materiál výstelky: polypropylén (PP), tvrdá guma, polyfelín (PO)
 • Materiál elektród: Hastelloy C4, nerez oceľ, titán
 • Meranie v oboch smeroch
 • Veľmi vysoká odolnosť proti abrazivite
 • Schválená na meranie pitnej vody
 • Ex prevedenie
 • Úprava a čistenie odpadových vôd, zavlažovacie systémy, chladiace okruhy
 • Meranie surovej, pitnej a odpadovej vody, splaškov a kalov
 • Vodné hospodárstvo
 • Výroba papiera a celulózy
 • Ťažba a úprava nerastov a rúd
 • Energetika
 • Metalurgia
 • Rozsah merania: -12 ... +12 m/s
 • Elektrická vodivosť: ≥5 µS/cm (voda ≥20 µS/cm)
 • Teplota: -5 ... +90°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Mechanické krytie: IP 66, 67, 68
 • Svetlosť: DN 25 - DN 3000, PN 2,5...40
 • Certifikát: ATEX ExNa stiahnutie:

https://krohne.com/en/products