english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

WATERFLUX 3070 v 3

 • Verzia pre vodné a odpadové hospodárstvo
 • Batériové napájanie bez pripojenia na sieť
 • Nízka spotreba energie
 • Presnosť: ±0,2% z meranej hodnoty
 • Prírubové prevedenie
 • Prevodník signálu IFC 070
 • Datalogger KGA 42 s GSM modulom (opcia)
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie
 • Jednoduchá montáž, nevyžaduje rovné úseky pred a za snímačom
 • Montáž v ľubovoľnej polohe
 • Dlhodobá spoľahlivosť, minimálne nároky na údržbu
 • Materiál výstelky: RILSAN
 • Materiál elektród: nerez oceľ
 • Meranie pitnej vody
 • Meranie surovej vody a vody pre zavlažovanie
 • Kontrola čerpadiel a studní
 • Fakturačné meranie spotreby vody
 • Monitoring distribučných sietí
 • Prevedenie s IP 68 pre šachty s možnosťou zaplavenia
 • Úpravne a čistenie odpadových vôd
 • Zavlažovanie
 • Odvodňovanie
 • Rozsah merania: -12 ... +12 m/s
 • Vodivosť : ≥ 20 µS/cm (voda ≥ 20 µS/cm)
 • Teplota: -5 ... +70 °C
 • Tlak: max. 1,6 MPa
 • Mechanické krytie: IP 66, 67, 68
 • Svetlosť: DN 25 - DN 600Na stiahnutie:

https://krohne.com/en/products