english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

OPTIFLUX 4050, 4100, 4300

 • Verzia pre procesný priemysel
 • Prírubové prevedenie, oceľový plášť
 • Robustný a spoľahlivý
 • Rýchla a jednoduchá montáž a obsluha
 • Výstelka: polyuretán, PFA, PTFE, ETFE
 • Prevodník signálu IFC 050, 100, 300
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie
 • Materiál elektród: Hastelloy, nerez oceľ, titán, tantal, platina
 • Veľmi vysoká odolnosť proti chemikáliám a abrazivite
 • Pre náročné aplikácie: prostredie s nebezpečenstvom výbuchu, vysoké teploty, nízka vodivosť
 • Ex prevedenie
 • Pre čisté kvapaliny
 • Pre kaly a kaše s vysokým obsahom pevných častíc
 • Chemický, farmaceutický priemysel
 • Metalurgia
 • Vodné hospodárstvo
 • Výroba papiera a celulózy
 • Ťažba a úprava nerastov a rúd
 • Úpravne a čistiarne odpadových vôd
 • Rozsah merania: -12 ... +12 m/s
 • Vodivosť: ≥ 1µS/cm (voda ≥20µS/cm)
 • Teplota: -40 ... +180°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Mechanické krytie: IP 66, 67, 68
 • Svetlosť : DN 2,5-DN 2000
 • Certifikát: ATEX ExNa stiahnutie:

https://krohne.com/en/products