english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

OPTIFLUX 6050, 6100, 6300

 • Indukčný prietokomer pre potravinársky a farmaceutických priemysel
 • Jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky
 • Celonerezové prevedenie
 • FDA schválená výstelka z PFA s oceľovým vystužením výstelky
 • Široká ponuka sterilných pripojení
 • CIP a SIP čistenie
 • Prevodník IFC 050, 100, 300
 • Kompaktné alebo oddelené prevedenie
 • Odolný voči vákuu
 • Veľmi vysoká odolnosť voči abrazivite
 • Vysoká stabilita a presnosť i pri vysokých teplotách
 • Materiál elektród: Hastelloy C4, nerez, platina, titan, tantál, iné
 • Ex prevedenie
 • Presné dávkovanie a výroba zmesí podľa receptúr
 • Nealkoholické nápoje, pivo, víno, ovocné šťavy
 • Mlieko a mliečne výrobky
 • Liečivá, hydroxidy, kyseliny, antibiotiká
 • Čistiace roztoky obsahujúce kyseliny alebo hydroxidy
 • Potravinársky, farmaceutický, kozmetický a chemický priemysel
 • Rozsah merania: -12 ... +12 m/s
 • Vodivosť: ≥1µS/cm (voda ≥20µS/cm)
 • Teplota: -40 … +180°C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Mechanické krytie: IP 66, 67, 68
 • Svetlosť: DN2,5-DN150
 • Certifikát: ATEX ExNa stiahnutie:

https://krohne.com/en/products