english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

OPTIFLUX 7300

 • Indukčný prietokomer, ktorý nemá elektródy v styku s meraným médiom
 • Kapacitné snímanie signálu
 • Žiadne elektrochemické efekty na elektródach
 • Necitlivý na nevodivé povlaky
 • Presnosť: ±0,5% z meranej hodnoty
 • Sterilný, hygienický; spĺňa požiadavky FDA
 • Meracia trubica optimalizujúca prietokový profil
 • Prevodník IFC 300 C/CAP
 • Odolný voči vákuu
 • Elektródy: kapacitné, bezkontaktné
 • Materiál výstelky: 99,7% Al2O3
 • Extrémne vysoká odolnosť proti chemikáliám a abrazivite
 • Dlhodobá stabilita a presnosť
 • Ex prevedenie
 • Pre aplikácie v extrémnych prevádzkových podmienkach
 • Vhodné aj pre najťažšie procesy, najagresívnejšie médiá
 • Chemický, potravinársky, strojárenský priemysel
 • Výroba papiera a celulózy
 • Odpadová voda
 • Výroba náterových hmôt
 • Rozsah merania: -12...+12 m/s
 • Elektrická vodivosť: ≥0,05 µS/cm (demineralizovaná studená voda ≥1 µS/cm)
 • Teplota: -40 ... +100 °C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Mechanické krytie: IP 66, 67
 • Svetlosť: DN 25-DN 100, PN 16, 40
 • Certifikát: ATEX ExNa stiahnutie:

https://krohne.com/en/products