english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
 • Rozsah merania: 0,4 - 10 000 l/h voda; 7 - 310 000 l/h vzduch
 • Jednoduchá montáž a uvedenie do prevádzky
 • Minimálne nároky na údržbu
 • Miestne ukazovanie bez nutnosti napájania
 • Analógový signál 4-20 mA na prenos a reguláciu (pre VA40)
 • 2 limitné kontakty
 • Nízka tlaková strata pri meraní plynov
 • Trieda presnosti: 1% - 2,5% z meracieho rozsahu
 • Merací kónus sklo, ostatné časti PVDF, nerez oceľ
 • Ex prevedenie
 • Meranie malých prietokov kvapalín a plynov
 • Výroba papiera a celulózy
 • Ťažba ropy a plynu
 • Výroba a spracovanie kovov
 • Potravinársky, strojárenský, stavebný priemysel
 • Energetika
 • Vodné hospodárstvo
 • Špeciálne prevedenie pre potravinársky a farmaceutický priemysel
 • Teplota: max. +100°C; pre GA24 max. +120°C
 • Tlak: max. 1 MPa
 • Pripojenie príruby: prírubové, závitové, hadicové nátrubky, hygienické, iné
 • Certifikát: ATEX EXNa stiahnutie:

https://krohne.com/en/products