english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

OPTISONIC 7300, 7300 Biogas

 • Ultrazvukový prietokomer pre plyny
 • Meranie objemového prietoku a celkového prietoku plynov
 • Presnosť: ± 1%
 • Indikácia smeru prietoku
 • Inštalácia do potrubia
 • Efektívny, spoľahlivý s jednoduchou obsluhou
 • Široké meracie rozpätie
 • Nevyžaduje pravidelnú údržbu
 • Nevyžaduje rekalibráciu
 • Bez pohyblivých častí; žiadna tlaková strata
 • Meranie nie je závislé na hustote plynu a jeho zložení
 • Výstup prúdový, pulzný
 • Ex prevedenie
 • Chemický, petrochemický priemysel
 • Meranie prietoku a množstva bioplynu
 • Meranie plynných uhľovodíkov v petrochémii
 • Meranie technických plynov v chemickom priemysle
 • Meranie spotreby zemného plynu
 • Meranie spotreby vzduchu
 • Ťažba a spracovanie ropy a zemného plynu
 • Energetika
 • Rozsah merania: 0-30 m/s
 • Teplota: -40 ... +180 °C
 • Tlak: max. 4 MPa
 • Krytie: IP 66, 67
 • Svetlosť : DN 50-DN 600; PN10, 16, 40
 • Certifikát ATEX ExNa stiahnutie:

https://krohne.com/en/products