english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

OPTISONIC 4400

 • Jedno a dvojkanálové vysokoteplotné (HT) prevedenie pre kvapaliny
 • Oddelené prevedenie HP/HT
 • Spoľahlivé a presné obojsmerné meranie
 • Presnosť: ± 0,5% z meranej hodnoty
 • Vysoká presnosť, opakovateľnosť, spoľahlivosť a dlhodobá stabilita
 • Minimálne nároky na údržbu
 • Bez pohybujúcich častí; žiadna tlaková strata
 • Vysoká odolnosť voči abrazivite a agresivite
 • Robustná celozváraná konštrukcia
 • Ex prevedenie
 • Meranie ropy, ropných produktov, tukov, olejov, iné
 • Meranie prietoku za extrémnych prevádzkových podmienok (vysoký p/T)
 • Presné meranie syntetických teplonosných médií a olejov za veľmi vysokých teplôt (až do +600°C)
 • Chemický, petrochemický (rafinérie) priemysel
 • Energetika
 • Rozsah merania: 0-20 m/s (v oboch smeroch)
 • Teplota: -45 ... +600 °C (HT)
 • Tlak: 19 MPa (HT); 49 MPa (HP)
 • Krytie: IP 66, 67
 • Svetlosť: DN 25-DN 600
 • Certifikát: ATEX ExNa stiahnutie:

https://krohne.com/en/products