english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Jedinečné vlastnosti komerčných klimatizačných jednotiek LG

LG vám ponúka širokú škálu komerčných klimatizácií, ktoré vám pomôžu udržať optimálnu teplotu v miestnosti v lete (chladenie) alebo v zime (vykurovanie).

Sú ideálne pre použitie v obytných priestoroch, kanceláriách a počítačových miestnostiach.


LG21 127
 • Energetická účinnosť a úspora: BLDC kompresor a ventilátor, Eurovent certi., Vysoký koeficient SEER / SCOP, Variabilné riadenie napätia, široké lamely výmenníka, optim. cesty výmenníka tepla, úspora energie pri štarte, riadenie špičkového prúdu, zámok režimu, Standby režim
 • Design založený na SEER: SEER je skratka pre Sezónny koeficient využiteľnosti energie. Ide o nové meranie energetickej účinnosti klimatizačných jednotiek v rôznom prostredí ako aj pri rôznych teplotných podmienkach. Pokročilé technológie LG pomáhajú dosahovať najvyššie energetické hodnoty.
 • Energetická účinnosť - úspora energie: Komerčné klimatizačné jednotky LG automaticky menia teplotu výstupného vzduchu pomocou riadenia teploty chladiva, a to na základe rozdielu medzi vnútornou a požadovanou vnútornou teplotou. V režime chladenia bude dochádzať ku zvýšeniu výparnej teploty, ak bude rozdiel teplôt menší. Táto funkcia môže prispieť k vytvoreniu komfortnejšieho vzduchu v miestnosti, zároveň k zníženiu spotreby elektrickej energie.
 • Tichý nočný režim: Režim tichej nočnej prevádzky znižuje hladinu hluku v nočnom čase pomocou nastavenia prepínača elektronickej dosky vonkajšej jednotky.
 • Nepretržité chladenie: LG Single Split je schopný nepretržitého chladenia pri nízkej okolitej teplote až do - 150C
 • Vysoký výkon a spoľahlivosť - R1 Kompresor
  • R1 Kompresor kombinuje vysokú účinnosť nízkou hlukovou charakteristikou kompresoru Scroll a jednoduchou kompresnou štruktúrou rotačného kompresoru. Táto technológia umožňuje vysoko účinný kompaktný model.


Dual kompresor

Ochrana proti korózii Black Fin

 • Sa používa pre silnú ochranu pred rôznymi koróznymi vonkajšími vplyvmi, ako je obsah solí a znečistenie vzduchu, vrátane exhalácií z tovární.

Praktický riadiaci systém - LG ThinQ

 • Užívatelia môžu ovládať klimatizáciu pomocu smart telefónov s Androidom alebo iOS, taktiež pomocu hlasových príkazov prostredníctvom Assitenta Googe a Amazon ALexa
 • Jednoduché ovládanie pomocou centrálneho ovládača PI-485. PI-485 je elektronická brána, ktorá zaisťuje komunikáciu medzi vonkajšími jednotkami LG a centrálnymi ovládačmi LG, ako sú ACP, AC Smart.

SYNCHRO systém - funkcia

 • Maximálne 4 vnútorné jednotky možno kombinovať pomocou sady rozbočovačov a nastavením prepínača dip s jednou vonkajšou jednotkou


dôležité funkcie single split


Štandardný inverter

Optimalizované riadenie tlaku

 • Na dosiahnutie nastavenej teploty bol vyvinutý systém sledovania tlaku chladiva, ktorý v porovnaní s konkurenciou trvá kratšiu dobu. Skrátil sa tak čas na dosiahnutie nastavenej teploty.

Zvýšená účinnosť COP/EER

 • Energetická účinnosť u výrobkovej rady DC Inverter je výrazne vyššia ako u modelov s tepelným čerpadlom bez inverteru.

Prevádzka núteného chladenia

 • V zimnom období nebolo možné doplňovať chladivo pri nízkych vnútorných teplotách v režimu chladenia. Funkcia prevádzky núteného chladenia umožňuje doplnenie chladiva aj za týchto podmienok. Okrem toho sa táto funkcia môže využiť aj v priebehu realizovaných zmien na vnútornej jednotke.

Široký prevádzkový rozsah

 • Pri chladení a kúrení, alebo v prípade nízkej vonkajšej teploty, je využívaný kompresor BLDC inverteru a motor BLDC vonkajšieho ventilátora k zosúladeniu prietoku a objemu vzduchu za účelom zaistenia účinnej prevádzky klimatizácie aj pri teplote -18ºC bez vypnutia. Teplotný rozsah vonkajšej teploty pre režim kúrenia (od -18ºC do 18ºC) pre režim chladenia (od -15ºC do 48ºC).
Strana38