english version
Bg 2
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

PREHĽAD FUNKCIÍ

 • Energetická účinnosť
 • Komfort
 • Vysoký výkon a spoľahlivosť
 • Pohodlné ovládanie
 • Vylepšené aplikácie


Single split
 • ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ - LG komerčná klimatizácia automaticky mení teplotu výstupného vzduchu pomocu riadenia teploty chladiva, a to na základe rozdielu medzi vnútornou teplotou a požadovanou teplotou. V režime chladenia bude dochádzať ku zvýšeniu výparrnej teploty, ak bude rozdiel teplôt menší. Táto funkcia môže prispieť k vytvoreniu komfortnejšieho vzduchu v miestnosti, zároveň znížiť spotrebu elektrickej energie.
 • KOMFORT vďaka teplotnému a vlhkostnému čidlu. Vďaka Dual Sensing Control môžu klimatizácie rýchle dosiahnuť pre svojich zákazníkov príjemné vnútorné prostredie.
  • Komfortné chladenie s vlhkostným čidlom
  • Nočný tichý režim
  • Kontinuálny chod chladenia
 • VYSOKÝ VÝKON A SPOĽAHLIVOSŤ - Prostredníctvom snímania tlaku a teploty možno požadovanú vnútornú teplotu dosiahnuť rýchlejšie. R1 Kompresor kombinuje vysokú účinnosť, s nízkou hlučnosťou kompresoru Scroll a jednoduchou kompresnou štruktúrou rotačného kompresoru.
  • R1 kompresor
  • Rýchly a spoľahlivý chod
  • Povrch výmenníka Black Fin
  • Ochrana proti korózii
  • Dlhé rozvody potrubia
 • POHODLNÉ OVLÁDANIE - užívatelia môžu ovládať klimatizáciu pomocou smart telefónov s Android i iOS pomocou hlasových príkazov prostredníctvom Asistenta Google a Amazon Alexa. PI-485 je elektronická brána, ktorá zaisťuje komunikáciu medzi vonkajšími jednotkami LG a centrálnymi ovládačmi LG, ako msú ACP, AC Smart.
  • LG ThingQ***
  • Pripojenie PI-485
  • Externý vstup ****
  • Prevádzka núteného chladenia
  • LG MV
  • Týždenný program *****
 • VYLEPŠENÉ APLIKÁCIE
  • Synchro funkcie
  • Pripojiteľnosť na VZT