english version
Bg image
Vyžiadajte cenovú ponuku Question
 • Dvojvodičový kompaktný vysielač hladiny
 • Tyčové alebo lanové sondy do 20 m
 • Čiastočne alebo úplne izolovaná sonda
 • Protiblesková ochrana
 • Nastaviteľná citlivosť
 • Jednoduché programovanie (pomocou modulu SAP-200)
 • Rozmanité mechanické pripojenie
 • HART komunikácia
 • EEx prevedenie
 • Pre kvapaliny, prášky a granule s relatívnou dielektrickou konštantou e > 2
 • Chemikálie s meniacou sa hustotou atmosféry nad hladinou média
 • Viskozívne alebo agresívne materiály
 • Vysoký tlak, vysoká teplota, vákuum
 • Napájacie napätie: 12-36V DC
 • Teplota: -30 ... +200 °C
 • Tlak: max. 6 MPa
 • Výstup: 4-20 mA, HART
 • Mechanické pripojenie: 1", 11/2" alebo príruby
 • Mechanické krytie: IP67
 • Certifikáty: II 1G EEx ia IIB T6