english version
Web microwell athmossphere siroky2 m web

Stropný antivírusový čistič vzduchu ATHMOSSphere využívajú aj na Základnej škole v Šali

26.01.2022
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Zdravšie športovanie

Na základe predchádzajúcej, úspešnej spolupráce s firmou MICROWELL, spol. s.r.o. Šaľa (dodala škole 3 mobilné, germicídne čističe vzduchu) sa škola rozhodla účelne investovať finančné prostriedky poskytnuté MŠVVaŠ SR. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu sa záujem opätovne orientoval na výber a nadväznú kúpu produktov spojených s čistením vzduchu.

Škole boli odporučené stropné germicídne čističe vzduchu ATHMOSSphere, spĺňajúce všetky potrebné parametre na vysokoúčinnú, homogénnu dezinfekciu vzduchu a likvidáciu vírusov v rámci veľkých priestorov. V prípade školy sa jednalo o školské telocvične, ktoré z dôvodu značnej vyťaženosti (hodiny telesnej a športovej prípravy, záujmová činnosť, prenajímanie) bolo nevyhnutné pravidelne a rýchlo dezinfikovať. Zaobstaranie 2 dotknutých výrobkov umožňuje škole profesionálnym spôsobom realizovať účinnú a bezpečnú očistu uvedených priestorov.

naspäť