english version
Vyžiadajte cenovú ponuku Question

Cieľom spoločnosti MICROWELL, spol. s r.o. je neustále uspokojovať potreby zákazníkov kvalitnými produktami ponúkanými na trhu.

Kvalita je jednou zo základných požiadaviek kladených na naše tovary a služby. Spoločnosť Microwell sa preto snaží kontinuálne zvyšovať kvalitu svojich produktov.

V roku 2007 sa v rámci celej spoločnosti vybudoval a certifikoval systém manažérstva kvality podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2001, ktorý bol v ďalších rokoch úspešne recertifikovaný podľa požiadaviek systémovej normy STN EN ISO 9001:2009 v oblasti:

Predaj, montáž a servis meracej, regulačnej techniky a klimatizačnej techniky

Výroba, predaj, montáž a a servis odvlhčovačov a tepelných čerpadiel

Opakovaná úspešná recertifikácia je dôkazom, že spoločnosť Microwell operuje v prostredí v súlade s aktuálne platnou legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie, akceptujúc nielen nevyhnutné legislatívne požiadavky, ale aktívne pristupujúc k prevencii a maximálnemu dodržiavaniu predpisov o kvalite produktu.

Certifikáciu, ako aj recertifikáciu systému manažérstva kvality vykonal Certifikačný orgán TÜV SÜD Slovakia.

Sk ISO 9001 2020 2022 web